15 March, 2017 17:46

Nalistovala jsem poslední stranu. Šedesát osm. Prázdná. Otevřela jsem knihu v místě, kde byla záložka. Označovala báseň, která nesla stejný název jako celá sbírka. „To je poezie, Tempe.“ Podle řeči těla se dalo usuzovat, že Harry je pěkně natěšená. „V životě jsem neslyšela o O‘Connor House. Mohlo by jít o vlastní náklad.“ „Cože?“ „No že… Continue reading 15 March, 2017 17:46